Kedy už konečne budeme čerpať dotácie?

Celé Slovensko čaká na konkrétne kroky, teda metodiku, ktorú pripravuje Štátna energetická a inovačná agentúra. Už dlhší čas sa špekuluje, akú koncepciu by metodika mohla mať, no dodnes nie je nič isté – stále len čakáme.

Ďalšou otázkou je: Komu sa budú dotácie vyplácať? Buď priamo prevádzkovateľom elektrárne, no v tomto prípade by bol nápor žiadateľov o dotáciu enormný. Ďalšia možnosť je dotácie vyplácať certifikovaným inštalačným firmám. V tomto prípade by mohlo byť čerpanie finančných prostriedkov rýchle a transparentné.

Nechajme sa teda prekvapiť čo prinesie „blízka budúcnosť“ – zlé jazyky tvrdia, že „už“ po 1.7.2015 budeme môcť čerpať dotácie.