Známe fakty ohľadne čerpania dotácií.

Čo už vieme a je potvrdené :

  • Keďže dotácie sa budú vyplácať z eurofondov, celý proces prípravy a schválenia dotácií musí prebehnúť určitým spôsobom. Aj keď môžete niekde naraziť na „zaručené“ informácie, ako to presne bude, nie je možné ich zatiaľ brať akýmkoľvek spôsobom za záväzné.
  • V júni 2014 bola podpísaná tzv. partnerská dohoda o využívaní európskych fondov. Je potrebná, aby mohli byť schválené jednotlivé operačné programy na čerpanie eurofondov.
  • Európska Komisia schválila 29.10.2014 operačný program Kvalita životného prostredia, na základe ktorého môže byť pripravená a zverejnená tzv. výzva, v ktorej budú stanovené presné pravidlá, podmienky a výška dotácií.
  • Začiatkom februára parlament schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá umožňuje dodávku a inštalovanie „zariadení na výrobu elektriny alebo tepla“ pre domácnosti bez verejného obstarávania. Novela je už podpísaná aj prezidentom a bude platiť od 1.4.2015. Reálne sa tým uľahčuje spôsob čerpania dotácií.
  • Dotácie sa budú poskytovať na fotovoltaické panely, slnečné (termické) kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu a veterné mikroturbíny.
  • Pre získanie dotácie bude musieť byť zariadenie nainštalované len inštalatérmi fotovoltaiky a fototermiky s osvedčením.