Výroba tepla solárnou energiou

Prikurovanie energiou zo slnka

Solárny systém transformuje slnečnú energiu na tepelnú energiu.

Možnosti využitia solárneho systému sú veľmi flexibilné:

solarne-panely

Doplnok k vykurovaniu

Solárnym systémom nie je možné zabezpečiť 100 % pokrytie energetických potrieb rodinného domu na jeho vykurovanie (aspoň nie štandardne postaveného v zmysle súčasne platných noriem a predpisov na tepelné straty). Solárne prikurovanie môže však pokryť približne 15 až 30 % ročných energetických potrieb dobre tepelne izolovaného objektu s nízkoteplotným vykurovacím systémom ( podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie).

Bazény a kúpaliská

Letné mesiace ponúkajú najviac tepelnej energie, ktorá v prípade bazénov robí kúpanie príjemnejším a nezanedbateľne predlžuje kúpaciu sezónu.

Teplá úžitková voda (TÚV):

Slnečnými kolektormi môžeme v ročnom priemere ušetriť 60 až 70 % energie potrebnej na prípravu TÚV. Podiel solárnej energie samozrejme možno aj zvýšiť, no potom investičné náklady na jednotku získaného tepla rastú exponenciálnym spôsobom.

Priemyselné využitie

V priemysle sa využívajú solárne systémy hlavne v oblastiach, kde sa využíva teplota do 100 oC ako napríklad v pivovaroch, konzervárňach, cukrovaroch a podobne. V blízkej budúcnosti sa dá očakávať rast využitia aj v oblastiach solárneho chladenia a napríklad aj odsoľovania morskej vody.

Základný princíp solárnych systémov

solarny-ohrev-uzitkovej-vody

Solárny ohrev úžitkovej vody

V chladných mesiacoch roka sa časť solárneho príkonu zabezpečí ďalším výmenníkom tepla napájaným z ústredného kúrenia, alebo elektrickou odporovou špirálou (resp. oboma súčasne).
V spodnej časti solárneho zásobníka je umiestnený výmenník spojený so slnečnými kolektormi, ktorý aj v obdobiach nízkej intenzity slnečného žiarenia zabezpečí aspoň pred ohrev TÚV a tak znižuje energetickú spotrebu doplnkového energetického zdroja.

Solárny ohrev úžitkovej vody a prikurovanie

Solárne prikurovanie môže pozitívne ovplyvniť nízkoteplotný vykurovací systém podlahového alebo stenového kúrenia. Teplota vykurovacej vody na spiatočke z klasických radiátorov sa pohybuje medzi 40 až 60°C, zo stenového alebo podlahového vykurovacieho systému môže byť pri porovnateľnom tepelnom výkone 25 až 30°C. Slnečné kolektory môžu v zimnom období pracovať pri nižších stredných teplotách, a teda menších tepelných stratách. Solárny systém teda v tomto prípade efektívnejšie využíva aj nízke intenzity slnečného žiarenia.

Čo s letnými prebytkami tepla? Riešením môže byť dlhodobá akumulácia tepla, alebo solárne chladenie, no tieto možnosti sú investične veľmi náročné. Najlepším riešením je optimalizácia veľkosti solárneho systému.

Kvalita a spoľahlivosť systému

Naša spolupráca so slovenskou firmou, ktorá má svoj vlastný vývoj Thermo/Solar zo Žiaru nad Hronom Vám zaisťuje naozaj spoľahlivé a zaručene kvalitné riešenie solárneho systému.

solarny-ohrev-uzitkovej-vody-sprikurovanim

Nemáte jasnú predstavu? Poradíme vám.

Nájdime spolu efektívnejšie riešenie pre vás. Namiešame vám vhodnú kombináciu 4 základných zdrojov energie: slnka, vody, zeme a vetra. Pomôžeme s financovaním.