Energia z domácich veterných elektrární

Princíp výroby veternej energie

Energia vetra je formou slnečnej energie, ktorá vzniká pri nerovnomernom ohrievaní zemského povrchu Využívanie veternej energie neprodukuje žiadne odpady, neznečisťuje ovzdušie a nemá negatívny vplyv na zdravie ľudí. Vietor ako primárny zdroj energie je zadarmo.
Prúd vzduchu pôsobí na listy veternej turbíny kde vzniká aerodynamická sila, ktorá roztáča generátor, ktorý vyrába elektrinu. Takto vyrobená elektrina sa upravuje podľa možností a potrieb užívateľa.

veterna-turbina-2

Veterná energia u vás doma

Z pohľadu využitia sú aktuálne dve kategórie využívania vetra:

  • Malé veterné zariadenia určené na dobíjanie batérií (pre rekreačné objekty, vodárne, meracie stanice)
  • Veterné elektrárne (pre výrobu a dodávky el. energie do verejnej siete)

Všeobecne platí, že malé veterné elektrárne do 1kW dodávajú energiu do batérií, väčšie elektrárne nad 2kW môžu dodávať elektrinu priamo do siete. Veterné elektrárne vyrábajú energiu ktorá sa uskladňuje do batérií, odkiaľ sa potom ďalej využíva.

Sú ideálne na použitie v záhradkách, viniciach, a samotách kde nie je elektrina, rovnako sú vhodné ako záložné zdroje.

Veterná elektráreň výkonu 2,5kW slúži na výrobu elektrickej energie, s možnosťou dodávky priamo do siete – odpredaj, alebo zapojením do domáceho okruhu. Nevýhoda zapojenia v domácom okruhu je, že nie vždy ste schopný vyčerpať všetku energiu. Zväčša sa táto energia odovzdáva do vody , teda na ohrev teplej vody cez špirály, prípadne ohrev vzduchu, hlavne v zimnom období.

Nemáte jasnú predstavu? Poradíme vám.

Nájdime spolu efektívnejšie riešenie pre vás. Namiešame vám vhodnú kombináciu 4 základných zdrojov energie: slnka, vody, zeme a vetra. Pomôžeme s financovaním.