Známe fakty ohľadne čerpania dotácií.

Čo už vieme a je potvrdené : Keďže dotácie sa budú vyplácať z eurofondov, celý proces prípravy a schválenia dotácií musí prebehnúť určitým spôsobom. Aj keď môžete niekde naraziť na „zaručené“ informácie, ako to presne bude, nie je možné ich zatiaľ brať akýmkoľvek spôsobom za záväzné. V júni 2014 bola podpísaná tzv. partnerská dohoda o […]

Čítať ďalej

Čo už vieme o termíne dotácií na tento rok 2015 ?

Dotácie v druhej polovici roku 2015! Štátna energetická a inovačná agentúra pod tlakom zo strany médií a verejnosti vydala tlačovú správu, ktorá spresňuje základnú filozofiu čerpania dotácií na malé obnoviteľné zdroje. Kľúčovým bodom správy je termín faktického čerpania dotácií…. “Urobíme všetko preto, aby sa bolo možné zapojiť do programu čím skôr. Predpokladáme, že systém bude […]

Čítať ďalej

Prečo si neurobiť fotovoltaický systém sám?

Vážime si Vás, vážte si aj Vy seba. My to vieme urobiť tak, aby Vaše zdravie, život a majetok boli v úplnom bezpečí. Pocit bezpečia si v tomto prípade treba kúpiť od odborníkov. Pozrite sa ako to môže dopadnúť, keď montáž takýchto systémov nevykonávajú odborníci s praxou:

Čítať ďalej

Kedy už konečne budeme čerpať dotácie?

Celé Slovensko čaká na konkrétne kroky, teda metodiku, ktorú pripravuje Štátna energetická a inovačná agentúra. Už dlhší čas sa špekuluje, akú koncepciu by metodika mohla mať, no dodnes nie je nič isté – stále len čakáme. Ďalšou otázkou je: Komu sa budú dotácie vyplácať? Buď priamo prevádzkovateľom elektrárne, no v tomto prípade by bol nápor […]

Čítať ďalej