Čo už vieme o termíne dotácií na tento rok 2015 ?

Dotácie v druhej polovici roku 2015!

Štátna energetická a inovačná agentúra pod tlakom zo strany médií a verejnosti vydala tlačovú správu, ktorá spresňuje základnú filozofiu čerpania dotácií na malé obnoviteľné zdroje. Kľúčovým bodom správy je termín faktického čerpania dotácií….

“Urobíme všetko preto, aby sa bolo možné zapojiť do programu čím skôr. Predpokladáme, že systém bude k dispozícii v druhej polovici roka 2015,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor.

Zdroj : http://www.solarnenovinky.sk/legislativa/2015/03/17/potvrdene-dotacie-v-druhej-polovici-roku-2015