Uskutočnená výstavba

  • Fotovoltaická elektráreň na RD v Nitre (9,5 kW)
  • Fotovoltaická elektráreň na bytovom dome Harmónia Borčice (30 kW)
  • Fotovoltaická elektráreň na zdravotnom stredisku v Jabloňove n/Turňou (45 kW)
  • Fotovoltaická elektráreň na základnej škole v Jabloňove n/Turňou (45 kW)
  • Fotovoltaická elektráreň na Hydinárskej farme v Joviciach pri Rožňave (90 kW)
fotovoltaika-panely-5
bioplyn-5
  • Fotovoltaická elektráreň v Drieňove (225 kW)
  • Fotovoltaické elektrárne na území SR (v celkovom objeme viac ako 10 MW)
  • Fotovoltaické elektrárne na území Rumunska (v celkovom objeme viac ako 8 MW)
  • Bioplynové stanice na území SR (v celkovom objeme viac ako 6 MW)
  • Malé vodné elektrárne (v celkovom objeme viac ako 3 MW)

Zaraďte sa aj vy k našim spokojným zákazníkom.

Nájdime spolu efektívnejšie riešenie pre vás. Namiešame vám vhodnú kombináciu 4 základných zdrojov energie: slnka, vody, zeme a vetra. Pomôžeme s financovaním.