Dotácie systémov pre získavanie energie z obnoviteľných zdrojov

Chceme aby ste mali radosť a nie starosť, preto sme pre Vás pripravili komplexné riešenie aj s financovaním a maximálnym využitím štátnych dotácií.

Zatiaľ oficiálne nepotvrdené údaje. Presné informácie budú zverejnené až po oficiálnom schválení príslušných úradov.

fotovoltaika-panely-2
  • Dotácie pre fotovoltaické systémy do 3 kW – 1800 €
  • Dotácie pre fotovoltaické systémy do 10 kW – 2000 €
  • Dotácie pre fotovoltaické systémy s akumuláciou – 2500 €
  • Dotácie pre solárne systémy na ohrev vody – 1000 €
  • Dotácia pre tepelné čerpadlá – 2000 €
  • Dotácia pre veterné turbínky – 1800 €

Bez zbytočnej byrokracie

Nemusíte sa báť zbytočnej byrokracie, všetky náležitosti týkajúce sa žiadostí o dotáciu vybavíme bezplatne za Vás!

Financovanie

Podmienky sú individuálne, no s našimi bankovými partnermi Vám vieme vždy ponúknuť riešenie.
Na začiatku však musíte spĺňať aspoň základné predpoklady pre získanie financovania:

  • Byť fyzická osoba – občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým, resp. prechodným pobytom na území SR
  • Mať 18 – 64 rokov
  • V prípade žiadosti o úver do výšky 10 000 EUR (vrátane) bez potreby pristúpenia ďalšej osoby
  • Mať pravidelný mesačný príjem a vedieť ho preukázať

**A/ Fyzická osoba – zamestnanec preukazuje mesačný príjem predložením potvrdenia o výške príjmu zo závislej činnosti potvrdené zamestnávateľom na tlačive banky a výpisy z bežného účtu za posledné 3 mesiace

B/ Fyzická osoba – podnikateľ preukazuje výšku príjmu na základe daňového priznania a o zaplatení dane a zákonných odvodov za posledné dve zdaňovacie obdobia (na tlačive banky) a výpisy z bežného aj podnikateľského účtu za posledných 6 mesiacov.

Kalkulácia

Či už ste fyzická alebo právnická osoba, jednou z kľúčových informácií je pre Vás odpoveď na otázku “Koľko ma to vlastne bude stáť?”. Pozrime sa na to:

Som súkromná osoba


Máme pre Vás komplexné a ekologické riešenie získavania lacnejšej energie z obnoviteľných zdrojov pre Váš rodinný dom.

Pokračovať

Som podnikateľ


Ponúkame Vám komplexné energetické riešenie pre Vašu firmu, alebo prevádzku v oblasti získavania energie z obnoviteľných zdrojov.

Pokračovať

Poradíme vám

Bližšie podmienky poskytnutia optimálneho financovania Vám radi poskytneme po osobnej konzultácii.