Veľký dom 10kW – 3 fázová prípojka – HYBRYD

ŠPECIFIKÁCIA CENA
panel 235 – 250 Wp 23300 €
nosné konštrukcie pre sklon strechy 25° až 45°
hybridný striedač 10kW
rozvádzač fotovoltaiky RFV
káble a ostatný materiál v *štandardných podmienkach
batériový set cca 1000 Ah

(* vzdialenosti cca do 12m)