Malý dom 3kW – 1 fázová prípojka – HYBRID

ŠPECIFIKÁCIA CENA
panel 235 – 250 Wp 7290 €
nosné konštrukcie pre sklon strechy 25° až 45°
hybridný striedač 3kW
rozvádzač fotovoltaiky RFV
káble a ostatný materiál v *štandardných podmienkach
batériový set cca 300 Ah

(* vzdialenosti cca do 12m)