Chata 500W – OSTROVNÝ REŽIM

ŠPECIFIKÁCIA CENA
panel 235 – 250 Wp 1350 €
nosné konštrukcie pre sklon strechy 25° až 45°
striedač, regulátor nabíjania
rozvádzač fotovoltaiky RFV
káble a ostatný materiál v *štandardných podmienkach
batériový set cca 120 Ah

(* vzdialenosti cca do 8m)